เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร เจ้าแม่กวนอิมสร้างด้วยหินหยกสีขาวทั้งองค์จำนวน 8 ท่อน ขนาดความสูง 9.90 เมตร น้ำหนักรวม 80 ตัน แกะสลักโดยช่างชาวจีนจากมณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (หยกขาว) ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิช บนเส้นทางหาดใหญ่-จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมือง หาดใหญ่ 6 กิโลเมตร มีทางขึ้นเขาทางด้านสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ถึงศาลเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมทำจากหยกสีขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่เคารพของทั้งคนไทยและชาว ต่างชาติ บนศาลเจ้าแม่กวนอิมสามารถมองทิวทัศน์ของ ตัวเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม พระโพธิสัตว์กวนอิม นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานเหล่าเทพเจ้าในตำนานความเชื่อของชาวจีนที่มีมากที่สุดอีกด้วย ตำหนัก พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ได้กำหนดจัดสร้างขึ้นบนเขาคอหงส์ อันเป็นสถานที่ที่สูง ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่ดีเลิศ และเป็นทำเลที่หาได้ยากมาก นับเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด และด้วยพระบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าในตำนานความเชื่อของคนทั้งหมด ร่วมด้วยความศรัทธาของประชาชนจำทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

เจ้าแม่กวนอิม หาดใหญ่