การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ 7-8 พ.ย.

 

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ 7-8 พ.ย.

จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา อบต.บางกล่ำ กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ท่านำวัดบางหยี คลองบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 มีประเภทเรือ มี 4 ประเภท ได้แก่

1.  7 ฝีพายเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี

2.  7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป

3.  9 ฝีพายประชาชนที่วไป

4.  20 ฝีพายประชาชนทั่วไป