วัดสแตนเลส มหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล

วัดสแตนเลส มหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ณ ควนเจดีย์เขาคอหงส์ หมู่ 8 บ้านในไร่ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดสแตนเลส สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาศึกษาและปฎิบัติธรรมตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดสแตนเลสส่งเสริมเผยแพร่ให้พุทธบริษัทได้เห็นความสำคัญของหลักธรรม และนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ เพื่อให้เกิดสันติสุขในชุมชนมีจุดเด่นตรงเจดีย์ซึ่งทำมาจากสเตนเลสทั้งองค์และพระพุทธรูปปางประจำวันเดือนปีเกิด

วัดสแตนเลส มหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล