ตลาดน้ำคลองแห

ตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแห่งแรกในภาคใต้ที่ฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำของชาวตลาดน้ำคลองแห ผลิตผลทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้านเป็นสินค้าหลัก จำหน่ายโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตลาดน้ำคลองแหเปิดบริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่าง 15.00-21.00 น. และยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง และท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองตลาดน้ำคลองแห โทร 074-580-888 โทรสาร 074-580-785

ตลาดน้ำคลองแห